Friday, June 30, 2006

Versi AriaNovel pertama Ariff Mohamad, Versi Aria.
Kisah perjuangan generasi baru, melalui watak Aria yang menjadikan teks sebagai wahana ganti material senjata seperti keris dan lela. Aria mahu menjadikan 'Agenda Spritual'nya dapat menyedarkan bangsa Melayu pelbagai golongan agar berubah dalam segala perkara dalam kehidupan yang berpunca daripada diri manusia itu sendiri.
Novel yang ketebalan sederhana ini boleh didapati di kedai-kedai buku yang tertentu atau hubungi terus saya ataupun syarikat Dawama.