Tuesday, May 27, 2008

Tentang Kumpulan Karya

Apabila Lutfi Ishak bercakap tentang hasratnya untuk menghasilkan kumpulan cerpen, saya rasa tertarik juga untuk mengulas. Lutfi cuma belum mempunyai kumpulan karya yang dibukukan tapi banyak juga antologi karyanya yang dibukukan seperti antologi Hadiah Sastera Utusan, Angkatan Sasterawan 2005, dll. Lutfi agak merendah diri tidak mahu menyenaraikan antologi karya yang memuatkan karya beliau. Dalam blognya, pengenalan diri, hanya mengatakan : ”lelaki ini orang kedah. kini menetap di klang. bercita-cita menjadi penulis sepenuh masa. suka baca buku, tengok filem, dengar muzik, berangan-angan, dan jalan-jalan cari mamam. pernah terbitkan antologi puisi bersama-sama jim dan anjan. “ Selain kawan-kawan rapat Lutfi, tiada orang tahupun wujudnya buku bersama-sama Jimadie Shah dan Anjan Ahzana bertajuk M…S…Amerika ini.

Saya pernah berbual-bual dengan Lutfi tentang ini. Saya katakan perlu usahakan juga untuk hasilkan buku sendiri. Kumpulan puisi saya, Bebaskan Ekspresi tidak mendapat tajaan dari sesiapa. Wang yang saya keluarkan untuk menerbitkannya adalah dari titik peluh sendiri. Mahu tahu berapa kos penerbitan, pergi lah tanya syarikat percetakan. Selepas itu jangan fikirkan untung. Siapa mahu beli buku puisi, orang lebih suka makan ayam di restoran KFC.


Keterangan gambar: Lutfi juga boleh menyanyi lagu Suriram...

Boleh dikatakan semua penulis muda mempunyai kumpulan karya yang dibukukan (cerpen atau puisi) dan ada yang mempunyai novel sendiri. Saya setuju dengan beberapa pendapat mengatakan setiap penulis harus ada ‘buku’nya sendiri (tidak kira genre apa atau terbitan mana). Namun begitu, tidak perlu tergesa-gesa. Hasilkan yang terbaik dahulu dan hantarlah ke syarikat penerbitan, bukan semata-mata DBP. Tapi bagus juga dapat diterbitkan di DBP, badan kerajaan dan bukunya dipelihara walaupun susah untuk didapati di pasaran selain kedai dan koperasi DBP dan DAWAMA. Terbitan DBP dianggap bermutu dan diterbitkan setelah melalui proses penyuntingan yang cerewet dan penilaian oleh pakar bidang tersebut (agaknya).

Tahniah kepada beberapa penulis yang telah mempunyai kumpulan karya dalam setahun dua ini (puisi atau cerpen) yang diterbitkan di DBP seperti Saifullizan Yahya, Shahrunizam, Rendra, Siti Hajar, serta beberapa lagi dan yang agak senior seperti Rahimidin, Shamsudin dan Nasurry.

Oh, saya teringat ada seorang lagi penulis yang tiada kumpulan karyanya sendiri, Zainal Rashid Ahmad. Kita sedang menunggu.

Saya?: Sudah letih menangguhkan penulisan…

Tuesday, May 20, 2008

Hubungan Tekstual

Pada Seminar Pemikiran A.Samad Said, saya sediakan kertas kerja bertajuk "Hubungan Tekstual dalam Antara Bulan dan Wira"
ABdW merupakan kumpulan esei kedua beliau.
Saya petik beberapa bahagian kertas kerja tersebut:
Membaca Antara Bulan dan Wira (ABdW) selepas 20 tahun sesekali terasa seperti membaca buku sejarah. Inilah sejarah dari sisi sastera , dimensi kreativiti, indah berseni, fakta berisi, lantas memberikan citra peribadi. Segalanya punya perkaitan sastera, seni, budaya dan simbiosisnya dengan realiti kehidupan dari kaca mata, gedung fikir dan naluri seorang A.Samad Said.
Menurut Webster (1990), apabila kita membaca sesuatu teks, sama ada secara sedar ataupun tidak, kita meletakkannya ke dalam kerangka rujukan bahasa dan pengetahuan yang lebih luas daripada melakukannya terhadap seseorang pengarang tertentu, waktu atau set kriteria sastera. Daripada suatu pengertian, kita “meliputi” teks itu dengan kepelbagaian wacana yang ditimba daripada budaya dan pengalaman kita sendiri yang mungkin berbeza mengikut waktu, tempat dan pembaca individu. Dalam hubungan tekstual, menurut Micheal Faucault, perkara yang penting yang perlu dilihat ialah apakah kesatuan yang menarik rasa ingin tahu ini yang ditulis pengarang
1. Intropeksi Diri
Intropeksi diri boleh disamaertikan sebagai penyemakan, penelitian fikiran, perasaan sendiri atau peniilikan diri. Dalam memperkatan inropeksi diri daripada esei-esei dalam ABdW didapati tema pertama iaitu Temu Seni jelas pernyataannya. Dalam tema ini, tujuh esei yang termuat banyak menyorot perjalanan kreatif A. Samad Said dan sebagai pernyataan peribadi mahupun dunia penulisan sastera sekitarnya.
Gaya penulisan A.Samad Said membawa ‘kembara’nya dekat dengan pembaca. Dalam tulisannya “Potret Diri: Baca, Alami dan Tulis” bagaikan sebuah autobiografi pendek tentang beliau. Pengalaman zaman kependudukan Jepun di Tanah Melayu ketika itu, kesengsaraan yang melatari kehidupan masyarakat dan luahan keinginan dan suara hati rakyat yang inginkan ketenteraman dan kemerdekaan memberikan pengalaman berharga buat beliau, walaupun perit. Tulisan ini lebih banyak berupa refleksi bagi A.Samad Said berupa catatan bagaimana penghasilan novel Salina juga kesan peristiwa-peristiwa politik tanah air juga bidang penerbitan. Di sini juga beliau menceritakan perkenalannya dengan pemimpin Mingguan Fikiran Rakyat, Ahmad Boestamam dan hubungan baik dengan individu tertentu seperti Usman Awang, Keris Mas, Kassim Ahmad, Syed Husin Ali dan Ismail Hussein. Individu-individu ini merupakan tokoh penting dalam persuratan dan sosiopolitik tanah air kemudiannya. Begitu juga persahabatan dengan M.Ghazali, Noor S.I dan A.S Amin yang bukan sahaja digulati karya-karya mereka malah secara peribadi mereka sememangnya akrab. Manusia-manusia di sekeliling A.Samad Said ketika itu, ditambahi dengan gelora zaman dan latar masyarakat yang tidak begitu teratur sudut sosioekonomi dan sosiopolitiknya telah memberi tanggapan pada diri beliau sendiri sambil menanyai dirinya, ke mana jalan pilihannya. Tidak hairanlah kesan semua itu menyebabkan beliau begitu gigih dalam bidang sastera, seperti teman-teman seangkatannya yang menuju ke arah bidang dan graduasi yang lain namun A.Samad Said memilih bidang penulisan kreatif dan juga sebagai wartawan pada peringkat awalnya. Itulah perjuangan A.Samad Said, hingga ke hari ini.
Pengalaman dan pembacaan yang luas termasuk bahan-bahan dari luar menggambarkan pemikiran A.Samad yang jauh ke hadapan. Beliau menganggotai Raffles Library untuk mendapatkan buku-buku terutama novel-novel masyhur dan hebat dari luar negara. Juga sering bersiar-siar di kedai buku murah di Brass Basah Road dan Sungai Road. Beliau menemui teks yang jauh (jauh jarak mata dan jauh jangkau fikiran) seperti karya Betrand Russells, George Santayana, Osamu Dazai, Yasunari Kawabata,Steinback, Ernest Hemingway, Arthur Miller dan banyak lagi. Kembara akliah itu bukan sahaja melepasi batas Amerika, Eropah, Jepun malah
akrab dengan teks dari Indonesia seperti karya Pramoedya, Putu Wijaya dan lainnya. (ABdW:10-12)
Melalui instropeksi diri dalam menempuh pengalaman pada zaman perang, keakraban dengan individu berjiwa besar dan penghayatan terhadap teks luaran yang bermutu, maka secara tidak sengaja (ataupun tersengaja) terhasillah karya belaiu sendiri yang dikatakan oleh beberapa sarjana sastera yang bermutu, bertaraf dunia dan melangkai view karya-karya Melayu sebelum dekad itu. Ini dibuktikan menurut Laporan Panel Penilai Anugerah Sastera Negara dipetik berikut: “…Barangkali dari segi tekniklah, maka novel-novel A.Samad Said terasing daripada novel-novel Melayu yang lain kerana bacaan-bacaannya daripada karya-karya Barat, terutama yang sezaman, telah memberikan kekuatan daripada segi pendekatan dan teknik.”
Dalam “Sastera dan Manfaatnya”, A.Samad Said menyeru pembaca supaya meyakini bidang sastera amat rapat perkaitannya dengan kehidupan. Renungan tentang kehidupan dan kata-kata pembangkit kesedaran dan semangat terdapat dalam tulisan ini. Antaranya, “… kita perlu bergerak juga, mesti bergerak, terpaksa bergerak juga. Dari sini sampai ke sepuluh tahun akan datang, ke-100 tahun, ke-1000 tahun, kitalah yang akan menentukan hidup kita sendiri, baik sebagai orang perseorangan, mahupun sebagai satu bangsa. Sejarah kita sudah muram sejak tahun 1511. Kita bertanggungjawab menggilapnya.” (AWdB: 35)
Bahan-bahan esei ini memberi refleksi kepada A.Samad Said sendiri, sebagai intropeksi diri, perkaitan tentang hasrat dan perjuangannya yang sertentak atau kemudiannya adalah bahan-bahan teks novel, cerpen, puisi dan dramanya. Begitu juga dengan langgam dan gaya bahasanya. Secara peribadi, dapat dikesani ada suara Salina di dalamnya, ada gema Hujan Pagi, ada kelucuan M.P Gudu-Gudu, ada rintih Benih Semalu dan ada cetusan Wira Bukit.
2.
Wacana Sastera

Pengertian yang asas bagi wacana ialah penghasilan fikiran melalui teks.
Wacana sebagai terjemahan bagi kata Inggeris discourse adalah perkataan dan juga konsep yang digunakan dengan meluas dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan (Asmah, 2006). Tiap-tiap bidang mempunyai definisinya tersendiri tentang apa yang dimaksudkan sebagai wacana. Bidang falsafah misalnya melihat wacana sebagai perdebatan atau hujah tentang sesuatu makna yang diinterpretasikan daripada kehidupan. Pengertian ini hampir sama yang dibawa dalam bidang kesusasteraan. Wacana yang dibawa oleh ahli linguistik dan antropologi membawa kesimpulan untuk pewujudan makna (the making of meaning) dalam kalangan manusia, khususnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, melalui bahasa.
Dari segi istilah bahasa, wacana mengandungi andaian tentang dunia dan makna yang dapat dihuraikan dari segi fikiran bahasa; iaitu kita sebenarnya tidak pernah menelusuri atau mempersoalkan tentang hubungan antara bahasa, makna dan dunia kerana kita mengandaikan bahawa perkara-perkara itu sudah sedia wujud. Istilah wacana mewakili satu alternatif yang radikal dan teoritikal terhadap pandangan dan meletakkan makna dalam pengertian ilmu kita tentang dunia dalam bahasa. Oleh sebab itu bahasa adalah sumber kepada pengertian tentang realiti dan bertanggungjawab menghasilkan makna.

Daripada 14 tema dalam ABdW, diagihkan enam bahagian mewakili bahagian Wacana Sastera. Bahagian-bahagian itu ialah Sastera 50-an, Sastera Dakwah, Dunia Puisi, Riak Drama, Sastera Asing dan Sastera Saudara yang kesemuanya mengumpulkan 27 buah esei (Lihat Rajah 1). Oleh kerana kesusasteraan adalah major course A.Samad Said, maka tidak hairanlah bahagian ini cukup akrab dengan beliau. Baik secara merujuk atau menekuni secara sepintas lalu, ada jalinan yang rapat dengan peribadi dan persekitaran dunianya.
Memperkata sastera tahun 1950-an misalnya, penulisan ini bersifat ilmiah namun pengalaman peribadi lebih menjadikan penulisan ini selesa ditanggapi malah terasa dekat. Nama-nama penulis seperti Awam-il Sarkam, Hamzah, Keris Mas, juga perjuangan Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), kegiatan sastera, suara-suara menuntut hak, suara-suara mahu kemerdekaan, luahan kesedaran, lonjakan politik dan ekspresi kemanusiaan dan keislaman, semuanya tergaul, terkumpul dalam minda dan dituangkan dalam esei-esei bahagian ini. Perjalanan A.Samad Said dalam penulisan dibangkitkan faktor ini selain bakat istimewa yang ada padanya. Menurut Othman Puteh (1997), pada tahap awal kehadiran A.Samad Said dalam dunia penulisan cerpen melayu, jika diteliti secara perbandingan kemunculan Keris Mas pada tahun 1940-an dan beberapa orang pengarang muda yang sezaman dengan A.Samad Said. Kita akan temui titik persamaan, terutama dalam keupayaan mereka mencari tapak pengucapan seninya.
Dalam Wacana Sastera terdapat perkaitan dengan makna soial. Menurut Asmah Haji Omar (2006), dalam wacana terdapat makna sosial (social meaning). Ini berdasarkan pada pandangan bahawa kita dibina di dalam dan juga melalui bahasa. Apabila seseorang itu menulis, mahu tidak mahu dia membawa makna sosial yang ada dalam kehidupannya, baik sebagai individu dalam keluarga atau komunitinya, mahupun sebagai ahli akademik dalam bidangnya. Dan pengertian sosial itu jauh lebih luas daripada pengertian hubungan antara individu. Dengan itu, apabila kita mengkaji hasil penulisan seseorang itu, maka kita hendaklah melihat makna yang dibawanya itu berdasarkan milieu atau latarnya sebagai ahli akademik, wartawan, pengkritik dan sebagainya.

A.Samad Said menulis tentang zamannya sendiri, dan begitu selesa dengan bidangnya sendiri. Zaman akan berubah namun bidanag semakin mantap. Pengalaman peringkat awal melibatkan diri dalam bidang kesusasteraan, kemudiannya atau akhirnya mermbawa lonjakan yang mungkin tidak disangka-sangka. Menurut Jean Paul Sartre (Teoti Heraty, 2000), zaman adalah inter-subjektivitas, kemutlakan yang hidup, sisi dialektika dari sejarah. Zaman melahirkan dengan susah payah berbagai-bagai kejadian dan peristiwa yang kemudian diberi nama oleh para ahli sejarah.
3.
Wacana Seni dan Budaya

Tidak banyak perbedaan antara Wacana Sastera dengan Wacana Seni dan Budaya melainkan isi perbahasan atau persoalannya. Dalam Wacana Sastera difokuskan bidang dan genre kesusasteraan manakala dalam seni dan budaya memasuki dunia lain daripada kesusasteraan namun terangkum sekali sebenarnya di bawah payung kebudayaan.

Berkaitan budaya, Solehah Ishak (dalam Othman Puteh, 1997), menyatakan bahawa teks sastera ialah satu cerminan budaya, kita bertolak daripada andaian bahawa teks yang diteliti mengandungi “semangat kebudayaan” (the spirit of culture) masyarakat konteksnya. Oleh itu, sebagai lanjutan andaian tersebutkita mengiktiraf karyawan itu sebagai orang yang peka tentang teras sistem nilai kebudayaannya.

Tema Riak Filem mempunyai dua buah esei manakala satu lagi tema iaitu Alam Warna juga mempunyai dua buah esei. Tidak banyak yang diperkatakan oleh A.Samad Said tentang seni budaya. Dalam ABdW hanya empat. Keempat-empatnya ditulis dalam tahun yang sama, 1978 juga wadah yang sama, Berita Minggu.

A.Samad Said memberi tafsiran tentang filem, kritrikannya terbuka, ada kewajarannya. Beliau melihat filem-filem kemanusiaan Jins Shamsuddin yang lain dari yang lain. Menurut A.Samad Said, Jins punyai potensi yang jauh ke hadapan dalam filem. Ada bebarnya kata beliau, ketiuka orang lain memberikan ketawa, Jins memberikan air mata dalam filem-filemnya. Jins menggunakan “tiada esok bagimu’ dalam filemnya, sebaliknya dengan nada optimis, A.Samad Said menjudulkan tulisannya “Ada Esok Bagi Jins”. Hari ini Jins Shamsuddin seorang tokoh perfileman juga seorang senator yang bergelar Tan Sri. Nada optimis terhadap seni visual juga dikesani dalam tema Alam Warna apabila beliau memperkatakan dua pelukis berpotensi ketika itu iaitu Ghafar Ibrahim dan Zulkifli Mohd Dahalan.

4. Wacana Politik

Dunia politik turut memberi sentakan dan sesekali menganggui diri. Maka terluahlah pandangan sekadar view ataupun suara-suara yang masih terkawal. Dua tema yang membawa persoalan politik semasa ketika itu iaitu Ribut Politik memuatkan lapan esei tentang poolitik antarabangsa terutama di India dan Timur Tengah. Satu lagi tema ialah Angin Politik yang membicarakan politik tempatan ketika itu. Agak menarik juga pandangan terhadap orang-orang UMNO pada Perhimpunan Agung dalam tulisan, “Antara Desawan Usop, Kotawan Joe dan Sidang Agung UMNO” yang merupakan respons daripada tulisan Adam A.Kadir.

Sebagai wartawan, persoalan politik ini dilaporkan dengan jujur sambil menyelitkan pandangan dan tafsiran dari sisi masyarakat tempatan. Pada bahagian inilah dilihat pengelolaan kandungan wacana. Di sini digunakan ungkapan social organization of contents. Menurut Asmah (2006), apa yang dimaksudkan ialah teks merupakan konteks atau tempat timbulnya makna seperti yang difahami oleh masyarakat pengguna bahasa dan wacana berkenaan, dan fokusnya adalah bagaimana teks atau wacana mengkonstruksi alam masyarakat penggunanya.

5. Nuansa Peribadi
Nuansa, ‘slight of meaning’ yang terbuka. Bahagian Nuansa Peribadi ini mengambil tiga tema yang berbaki iaitu Mengisi Hidup yang mengandungi 14 tulisan, Misteri Alam mengandungi tiga tulisan dan satu lagi tema yang dijudulkan sebagai Ketemu Di Jalan yang mengandungi lima tulisan.
Esei-esei bahagian ini terbahagi dalam berbagai-bagai bidang manakala penulisannya dalam bentuk artikel akhbar dan majalah. Terdapat juga pandangan tentang kesusasteraan selain membawa persoalan peningkatan potensi diri (motivasi), keagamaan, tokoh-tokoh tertentu, sains. Sebagai Nuansa Peribadi, hasil tulisan ini bersifat semasa namun menunjukkan keterbukaan terhadap bidang-bidang lain (teks yang lain) yang kembali kepada pengisian fikiran dan mengasah ketajaman pesepsi dan aktualiti kepengarangan.

Menurut Asmah (2006), apa juga hasil penulisan tidak lain daripada hasil proses yang ada pada manusia yang mempunyai daya kognisi dan daya berbahasa, iaitu proses yang kita kenal sebagai proses kreatif. Apa yang dikatakan deskriptif itu tidak dapat dihasilkan jika tidak ada proses kreatif. Menurut Asmah lagi, penulisan itu sendiri merupakan proses kreatif yang melibatkan beberapa proses lain. Pertama ialah proses pemilihan butir-butir yang muncul dalam minda kita. Proses ini berlaku serentak dengan proses intelektualisasi, kerana sesuatu pemilihan dibuat berdasarkan pentaakulan (reasoning), yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana.
Tugas paling utama seorang penulis adalah melakukan subversi terhadap rahsia luka zamannya melalui eksplorasi sedalam-dalamnya dalam usaha secara estetik, dengan kejujuran (integriti) yang mewujud dalam kehidupan di sekitarnya. Apabila melakukan hal itu, dia yakin sudah pasti tema dan karekter penulis itu dibentukkan oleh tekanan dan penyimpangan masyarakatnya, sama halnya kehidupan nelayan ditentukan oleh kekuatan laut. Ia memberi cukup banyak contoh penulis penuh dedikasi yang sikap dan pencapaiannya patut diteladani. (Gordimer, 1995) Pengisiannya bentuk wacana dan pernyataan jurnalistik serta dijalin dengan gaya bahasa yang kreatif menjadikannya agak istimewa. Jalinan bahasa memberi kesempurnaaan sebuah wacana. Terhasillah sebuah wacana yang baik, seperti yang dimaksudkan pada permulaan kertas ini, indah berseni. Hubungan tekstual sesama teks dan kepengarangan juga dapat dikesani. A.Samad Said menjadi salah seorang penulis Malaysia yang menceburi pelbagai genre: cerpen, drama, esei, novel dan puisi. Dan apabila beliau menceburi bidang-bidang ini, kelebihannya ialah, beliau mampu mengungkapkan sesuatu yang bermutu dan bermakna.

Promosi Blog Baru

Jumpa Rahimidin di DBP (Seminar Pemikiran A.Samad Said). Orang lain makan di dewan kami bertiga (dengan Lutfi) lari ke Restoran Kancil makan ikan patin masak tempoyak. Rahimidin kata dia sudah launch blognya. Sempat cerita tentang Impak Maksima dan Cicakman mahu 'diteatermuzikalkan'. Aduhai, nampaknya skrip teater kita yang bermutu sudah tiada. Dan orang-orang kita sudah tiada idea. Teater P.Ramlee pun macam rojak dan tidak fokus siapa penulis skripnya. Tertanya-tanya juga mana skrip Syed Alwi, Noordin Hassan, Shahrom Hussain, Kala Dewata. Impak maksima itu tiada apa-apa. Hanya tunjuk kereta, tunjuk orang bertumbuk dan main-main mata. Bahasa, hancur. Nilai? pergi Nilai 3 lagi baik. Pemikiran? Lu fikirlah sendiri...
Blog Rahimidin, http://www.rahimidinzahari.blogspot.com/

Dengan SM Zakir selalu sms. Kadang-kadang marah dalam tulisannya tapi marahnya bertempat. Silalah ke blognya, http://smzakirsayapmatahari.blogspot.com/

Blog 'malas' saya ini dikunjungi seorang teman lama, Cikgu Azlan, juga seorang penulis (menggunakan nama Chulan Chin). Blog beliau, http://amal4444.blogspot.com

Saya percaya, blog sebegini tidak membuang masa.

Seronok juga tengok blog kawan-kawan. Dalam sibuk kerja, ditambah urusan itu ini, wajar juga kita beri alasan untuk memilih yang terbaik apa yang kita mahu baca atau apa yang kita mahu buat. Bukan cari alasan atau helah bela diri. Sekarang orang tidak guna istilah itu. Mungkin retorik namun retorik pun ada seni dan kias sindirnya. Orang yang berfikir tidak cepat marah-marah, tidak cepat menuduh namun selektif dan terbuka.

Maka, berblog pun mesti selektif walaupun dalam kalangan penulis sastera sendiri.