Monday, December 18, 2006

Seminar Pendidikan Bahasa Melayu di DBP

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur dan Kementerian Pelajaran akan mengadakan Seminar Memperkasakan Bahasa Melayu dalam Sistem Persekolahan di Dewan Seminar DBP, Kuala Lumpur pada 19 hingga 21 Disember ini.
Seminar itu bertema Peningkatan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berdasarkan Penyelidikan dan Kajian.
Antara pemakalah ialah Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan dengan kertas kerja Mengajar Kemahiran Bernilai Tambah (KBT), Prof Datin Dr. Juriah Long (Pedagogi), Zahirah Abd. Aziz (Kurikulum), Dr. Abdul Rasid Jamian (Bahan), Prof. Madya Dr. Kamsiah Abdullah (Perbandingan Pengalaman Antara Negara), Prof. Madya Dr. Hashim Othman (Pentaksiran dan Penilaian), Dr. Ali Mahmood (Sumber Tenaga Pengajar) dan Dr. Roziah Abdullah.
Maklumat lanjut sila hubungi Urus Setia Seminar, Bahagian Pengembangan Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa, DBP, Kuala Lumpur melalui talian 03-2148 2880.

p/s: Saya turut menyumbang kertas kerja bertajuk "Pelaksanaan Teknik Webbing Bahan Sastera dalam Bahasa Melayu" bersama-sama 7 lagi pensyarah UPSI di bawah Konvener Bahagian Mengajar Kemahiran Bernilai Tambah, Prof Emeritius Dr. Abdullah Hassan.

No comments: