Friday, December 14, 2007

Seminar Sastera di UM

Seminar Kebangsaan Pendidikan Kesusasteraan Melayu telah diadakan 11 - 13 Disember lalu di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Secara teramat ringkas, saya rumuskan sebagai menarik, bagus dan penting. Menarik kerana persoalan pendidikan Kesusasteraan Melayu (KM) dan Komsas dalam BM disekalikan. Menarik juga kerana kertas kerja banyak yang berbentuk kajian empirikal yang terkini dengan data dan bukan semata-mata berdasarkan kajian terdahulu. Bagus kerana tidak selalu seminar yang membincangkan pendidikan kesusasteraan diadakan di negara ini. Penting, kerana banyak idea dan cetusan yang sepatutnya diketengahkan, diangkat, disuarakan dan diketahui oleh pihak Kementerian Pelajaran dan kerajaan tentang situasi yang melanda dalam KM, juga dalam Komsas.
Dalam buku program, terdapat 32 tajuk kertas kerja namun ada juga pembentangan tanpa kertas kerja dan ada pembentang yang tidak hadir. Pembentang terdiri daripada pensyarah pendidikan IPTA, IPTS dan juga guru-guru pakar dari sekolah-sekolah, juga dari Pusat Perkembangan Kurikulum dan mahasiswa calon PhD. Kertas dasar disampaikan oleh Prof.Rahman Shaari, SN Dato' A.Samad Said dan Prof.Datin Dr.Rahmah Bujang.
Saya membentangkan kertas kerja bertajuk Kewajaran Memperkenal Teks Baharu Komsas: Pertimbangan Penentuan bagi Genre Cerpen dan Novel.
Ada beberapa sebab mengapa saya tertarik untuk mendalami tajuk ini:
1. Mengenalpasti kriteria pemilihan teks yang sepatutnya
2. Memilih dan mendapatkan karya yang memenuhi ciri-ciri atau kriteria yang wajar
3. Memberi panduan kepada penulis menghasilkan karya yang sesuai dijadikan teks Komsas
4. Mengenalpasti apa yang sepatutnya ada dalam penulisan yang baik
5. Teks sedia ada telah lapan tahun digunakan
Dalam kertas kerja itu, saya tutup dengan kata-kata: Perhatian seharusnya diberikan dengan mengambil kira banyak faktor-faktor yang perlu disesuaikan dengan situasi semasa seperti tema yang perlu universal, penggunaan bahasa yang estetik, nilai-nilai pendidikan yang ketara dan tentulah hasil penulis yang diuji kemantapannya. Bukanlah seperti yang ada sekarang, terdapat karya yang dihasilkan oleh penulis yang terlalu baru, penulis yang dulunya menulis kini entah ke mana, penulis yang dipilih teksnya kerana keluarga sebagai panel, atau sahabat baiknya semata-mata, dan beberapa lagi karya yang secara umum dirasakan amat tidak sesuai dijadikan teks untuk pendidikan bahasa Melayu.

No comments: