Friday, March 30, 2007

Makluman Awal Seminar

Seminar ini dinamakan Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu. Mengajar dan Belajar juga sering disebut pengajaran dan pembelajaran. Seminar ini adalah sambungan dua seminar yang telah diadakan, iaitu Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Pertama (2004) dan Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Kedua (2006). Seminar pada kali ini akan memfokuskan kepada tema 'Kemahiran Bernilai Tambah' sebagai usaha mengukuhkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib serta peranannya dalam menerapkan pelbagai kemahiran kepada murid selain mendaulatkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan negara.
Seminar ini juga turut berperanan meneruskan tradisi kecemerlangan MPSI dan IPSI dalam bidang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Adalah diharapkan seminar kali ini dapat menjadikan Jabatan Bahasa Melayu, UPSI sebagai pemimpin dalam bidang ini yang sekaligus dapat meningkatkan lagi nama UPSI di peringkat nasional dan internasional.
Para pensyarah pendidikan, pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan, guru-guru, pelajar-pelajar, dan sesiapa yang berminat dialu-alukan menyertai. Untuk pembentangan kertas kerja juga masih terbuka.
Maklumat lanjut dapatkan di sini

No comments: