Wednesday, April 18, 2007

Bahasa Melayu Samudera


Bagi saya, buku ini sangat penting. Buku ini melihat sejarah penyebaran dan perkembangan bahasa Melayu di beberapa tempat seperti di Kepulauan Cocos, Pulau Christmas, Australia Barat, dan Australia Timur.

Kita dapat menerima hakikat bahawa bahasa mempunyai kaitan rapat dengan perihal budaya, adat resam, juga kesusasteraan, kesenian dan lebih penting dalam hal komunikasi. Buku ini menyelongkar penyebaran dan kemantapan bahasa di tempat-tempat yang dinyatakan di atas dalam pelbagai sisi dan dapat bertahan lebih seratus tahun, di Kepulauan Cocos terutamanya.

Buku ini menjelaskan bagaimana orang Melayu (dari alam Melayu) merantau ke wilayah baru seperti di Australia lantas dapat mempertahan bahasa Melayu, warisan budaya dan agama Islam.

Walaupun berada dalam kominiti yang kecil dan sedikit terasing, namun yang dikagumi adalah kekuatan dan kesungguhan mereka mempertahan bahasa Melayu daripada.... apa sahaja!

No comments: