Thursday, August 10, 2006

Setelah Berseminar

Acara perasmian seminar dan pelancaran buku dan laman web pena

Antara teman-teman dan jawatankuasa kerja


Antara peserta seminar

Ucap utama 1: Dr. Awang Sariyan

Seminar Persuratan dan Peradaban Nasional 2006 (SPPN) di Port Dickson telah pun berakhirAhad lalu. Bagi pihak penganjur dan jawatankuasa kerja, kami mengucapkan terima kasih atas penglibatan dan kerjasama semua pihak.
Seminar ini telah menghimpunkan cendekiawan, sasterawan, budayawan, pendidik, mahasiswa, peminat sastera, penulis dan wakil dari agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, persatuan dan individu yang berminat.
Selain itu seminar ini mempertemu sahabat-sahabat lama dan menjalin perkenalan baru. Keseluruhannya seminar ini berjaya. Berjaya dilaksanakan walaupun ada juga kekurangan dari segi sarana dan kemudahan tempat tinggal yang agak sempit, juga jadual yang agak padat.
Resolusi yang dibentangkan termasuk gagasan untuk Dasar Kesusasteraan Kebangsaan akan dimurnikan lagi dan dipanjangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Dengar khabar, ada cadangan untuk diadakan kongres tentang bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan ini pada masa akan datang. Apapun, yang penting untuk kebaikan bersama.
Seminar ini telah mengumpulkan kertas kerja yang baik sekaligus dapat menambah bahan dokumentasi tentang kesusasteraan Melayu juga dapat mengecas pemikiran segar.

p/s – Antara lain, secara ‘sense’ indera keenam mungkin, saya dapat mengenali dan membaca hati budi beberapa manusia. Juga betapa politik dalam sastera tetap ada cuma kembang dan kempisnya sahaja bergantung kepada keadaan. Saya berharap saya masih kuat untuk berperindian secara wajar, ya, seperti saya sekarang.